Thủ tục hải quan Chế độ hải quan Quá cảnh hải quan quốc tế

Quá cảnh hải quan quốc tế

Chế độ hải quan theo đó hàng hóa nước ngoài được chuyển qua lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga dưới sự kiểm soát của hải quan giữa nơi hàng hóa đến lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga và nơi hàng hóa nước ngoài rời khỏi lãnh thổ này (nếu đây là một phần của hành trình, bắt đầu và kết thúc bên ngoài lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga) mà không phải nộp thuế hải quan, thuế, cũng như không áp dụng đối với hàng hóa bị cấm và hạn chế có tính chất kinh tế, được thiết lập theo luật của Liên bang Nga về tình trạng. quy chế hoạt động ngoại thương.

 
7