ใบรับรอง อภิธานศัพท์ - การรับรอง

อภิธานศัพท์ - คำจำกัดความของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

ใบรับรองความสอดคล้อง Euro-3,4- เอกสารรับรองว่ารถที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคของ Rostekhregulirovani "ในข้อกำหนดสำหรับการปล่อยสารอันตราย (มลพิษ) โดยอุปกรณ์ยานยนต์ที่ผลิตขึ้นเพื่อหมุนเวียนในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย ." ซึ่งหมายความว่าเครื่องเป็นไปตามระดับสิ่งแวดล้อม Euro-3 หรือยูโร 4
 
4